Grannsamverkan

Transätra samfällighetsförening deltar i Grannsamverkans närpolisområde Skärholmen, med polisen som motor i Grannsamverkan kan vi tillsammans minska brott och störningar i vårt område och därmed få ökad trivsel och trygghet.

Jag, Torbjörn Kihlberg boende på Kråksätrabacken 59 är utsedd som huvudkontaktombud i vår förening för att upprätthålla en dialog med Polisen. Polisen sänder ut information till alla Gransamverkans ombud när något händer i vår stadsdel via mail, om ni önskar ta del av denna information sänd din mailadress tillsammans med namn och adress till mig på följande mailadress: grannsamverkan@transatra.se

Om du önskar läsa mer om grannsamverkan, se nedan länkar
http://www.samverkanmotbrott.se/
http://www.polisen.se/Om-polisen/Sa-arbetar-Polisen/…/

Om du vill hjälpa till eller har frågor, ta kontakt.
Torbjörn Kihlberg
070-4296335
grannsamverkan@transatra.se