Kategorier
Fiber

Fiberstatus – 28 september

Hej

Denna vecka gräver Eltelnetworks in huvudfibern i området. De kommer tyvärr också att gräva i mjukmark (så mycket som möjligt) fram till vårt huvudskåp (se bifogad fil). Anledningen till att detta inte gjordes samtidigt som tidigare grävning är att de och Skanova (bolaget som installerar nästan all fiber i Sverige) trodde att de kunde använde befintlig kanalisation på Kråksätrabacken. De upptäckte dock nyligen att det inte gick.

Idag ringde grävaren till mig och sa att han hade grävt av en kabel, troligtvis en elkabel. Så om ni har några problem får ni höra av er till mig.

Vi förutsätter att alla våra medlemmar har fått sitt fiberrör framgrävt till fasaden nu.

Denna vecka kommer ni att få ett anslutningsavtal i brevlådan. Läs igenom, skriv på och lämna tillbaka i samma kuvert det kom i.

Vi kommer även att skicka ut en ny anmälan av gruppavtal för TV, som nu blir bindande. Förutsättningen för en gruppanslutning är att minst 40 hushåll anmäler sig.

Hälsningar,
Andreas
070 34 884 34
Transätra Fiber