Årsstämma 2017

Välkommen tisdagen den 9 maj i anslutning till årsstämman för Transätra Samfällighetsförening i Jakobsbergs gård.

Endast medlemmarna i Transätra Fiber Ekonomisk Förening har rösträtt, men övriga intresserade fastighetsägare i området hälsas välkomna.

Förslag på ändringar i stadgarna finns i §15, §17 och §20, som avser dels anpassning till lagen om ekonomiska föreningar och dels de ändringar som beslutades förra stämman som inte har kunnat införas.

Resultatberäkningen för 2016 kommer att finnas i möteslokalen.

Hela kallelsen:
Kallelse

Förslag till ändringar i stadgar:
Stadgar Transätra Fiber