Bilder från förr

Historiska bilder från 1967, fotograferade av tidigare granne Ingemar som bodde på Kråksätrabacken 91.
Publicerade med tillåtelse av Ingemars barn.