Kategorier
Fiber

ADSL är död, länge leve Fiber

fiber-its-alive

Är vi online eller är vi online?
(Förtydligande: Ja, vi är online)